DigiD code

DigiD code – elektroniczny podpis pozwalający na cyfrowe uwierzytelnienie tożsamości. Bardzo przydatny podczas załatwiana spraw za pomocą Internetu w wielu holenderskich urzędach. Coraz więcej instytucji rządowych wprowadza system internetowej obsługi klienta przy użyciu Digi D kodu.